Publikacje oznaczone tematem:

Robertson, Suzanne. Complete systems analysis

  1. Analiza systemowa w ujęciu niekonwencjonalnym. Recenzja podręcznika S. i J. Robertsonów
    [Non-conventional approach to system analysis. Review of the S&J Robertson textbook]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 72-74