Publikacje oznaczone tematem:

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

  1. Zielona droga bibliotek Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych
    [The green way of the Consortium of the Digital Repository of Scientific Institutes]

    Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa, redakcja Iwona H. Pugacewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2013, s. 151-170 (Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW ; t. 8) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 143)