Publikacje oznaczone tematem:

Repertuar

  1. Repertuar jako kategoria badawcza w polskiej nauce o książce
    [Repertory as research category in polish book studies]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 90-101 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)