Publikacje oznaczone tematem:

Relacje międzyludzkie

  1. Bibliotekarstwo agregacyjne
    [Aggregative Librarianship]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 2, s. 149-171