Publikacje oznaczone tematem:

Rekomendacje dla bibliotek

  1. The National Library of Poland During the Coronavirus Pandemic: A Brief History of The First Nine Months of the State of Emergency
    [Biblioteka Narodowa w czasie pandemii koronawirusa: krótka historia pierwszych dziewięciu miesięcy stanu wyjątkowego]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 38-56