Publikacje oznaczone tematem:

Rejestracja zbiorów

  1. Biblioteki polskie poza Krajem. Refleksje na marginesie programu rejestracji zbiorów polskich za granicą ze specjalnym uwzględnieniem dziedzictwa zagrożonego
    [Polish Libraries Abroad. Remarks on the Program for Recording Polish Collections Abroad with Emphasis on Endangered Heritage]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 597-610