Publikacje oznaczone tematem:

Rehabilitacja medyczna

  1. Tyflografika – szansa na nowe oblicze książki niewidomego i obecność jej użytkowników w świecie informacji? W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych
    [Tactile Graphics – an Opportunity for a New Shape of Books for the Visually Impaired and the Presence of Their Users in the Information World? Reflections on the Book Studies and Tactile Graphics]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 2, s. 169-184