Publikacje oznaczone tematem:

Reforma oświaty w Polsce (1999)

  1. Biblioteki a reforma edukacji
    [Libraries and the education reform]

    Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2000, s. 149-162 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)