Publikacje oznaczone tematem:

Rasizm

  1. „Tyle jest wart ten raj...”. Cykl potterowski czytany jako powieść idei
    [„This here DAN...”' The Harry Potter Cycle Read as a Novel of Ideas]

    Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, redakcja Weronika Kostecka i Maciej Skowera, Warszawa 2014, s. 65-77 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 147)