Publikacje oznaczone tematem:

Quandt, Richard E. The changing landscape in Eastern Europe

  1. Pożegnanie z Fundacją Mellona. Richard E. Quandt: The changing landscape in Eastern Europe: a personał perspective on philanthropy and technology transfer. New York: Oxford University Press, 2002, XVIII, 469 p.

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 3, s. 371-374