Publikacje oznaczone tematem:

Puchalski, Jacek (1964- ). Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947

  1. Jacek Puchalski: Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947. Warszawa: Wydaw. SBP, 2007, 336 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 90) ISBN 978-83-89316-77-6
    [Jacek Puchalski: Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947 (Sources for the History of Polish Libraries in the Years 1918-1947). Warszawa: Wydaw. SBP, 2007, pp. 336. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 90) ISBN 978-83-89316-77-6]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 431-434