Publikacje oznaczone tematem:

Publikacje obcojęzyczne

  1. Obcojęzyczne książki autorów polskich prezentowane w katalogach elektronicznych bibliotek narodowych wybranych krajów Unii Europejskiej. Analiza bibliometryczna
    [Books in foreign languages by Polish authors in national library OPACs of selected EU countries. Bibliometric analysis]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 86-103

  1. Użytkownicy bibliotek cyfrowych w piśmiennictwie anglojęzycznym: system versus użytkownik
    [Users of digital libraries in English-language scholarly literature: system versus user]

    Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)