Publikacje oznaczone tematem:

Publikacje dydaktyczne

  1. Elektroniczne materiały semestralne w sieci w świetle prawa autorskiego w Niemczech
    [Digital Semestral Resources Available Online and German Copyright]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 1, s. 52-65