Publikacje oznaczone tematem:

Publikacje dla niewidomych

 1. Biblioteki Brajlowska i Czarnodrukowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach
  [Braille and Non-Tactile Library of the Institute for the Blind in Laski, Poland]

  Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 305-323

 1. System Braille’a – rewolucja medialna czy inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością wzroku?
  [Braille System – Media Revolution or Social Inclusion of Visually Impaired People?]

  Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 3, s. 365-381

 1. Tyflografika – szansa na nowe oblicze książki niewidomego i obecność jej użytkowników w świecie informacji? W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych
  [Tactile Graphics – an Opportunity for a New Shape of Books for the Visually Impaired and the Presence of Their Users in the Information World? Reflections on the Book Studies and Tactile Graphics]

  Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 2, s. 169-184