Publikacje oznaczone tematem:

Publicyści

  1. Jerzy Franke: „CZYSTOŚĆ” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2013, 257 s. ISBN 978-83-235-1145-8
    [Jerzy Franke: „CZYSTOŚĆ” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty („PURITY” (1905-1909) by Augustyn Wróblewski or an Illusion of the Ethical Crusade). Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2013, pp. 257. ISBN 978-83-235-1145-8]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 3, s. 449-451

  1. Obraz Anglii i Anglików na łamach „Pamiętnika Historyczno-Politycznego”, jako przykład propagandy pro-królewskiej w XVIII-wiecznej Polsce
    [The image of England and Englishmen in „Pamiętnik Historyczno-Polityczny” as an example of pro-royal propaganda in Poland in the 18th century ]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 52-59 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)