Publikacje oznaczone tematem:

Public Lending Right

  1. Public Lending Right - regulacje europejskie na tle rozwiązań światowych
    [Public Lending Right - European and global regulations]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 2 (86), s. 67-71