Publikacje oznaczone tematem:

PTM GBL (Polski tezaurus medyczny Głównej Biblioteki Lekarskiej)

  1. Terminologia z zakresu pielęgniarstwa w wybranych polskich językach informacyjno-wyszukiwawczych (KABA, JHP BN, PTM GBL, MESH.PL)
    [Nursing terminology in selected polish information - retrieval languages (KABA, NL SIS, PMT GBL, MESH.PL)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 65-82