Publikacje oznaczone tematem:

Przypadek

  1. Potencjał bibliotecznych katalogów online w zakresie sprzyjania zjawisku przypadkowego pozyskiwania informacji o literaturze naukowej
    [Potential of Online Library Catalogs in Supporting the Phenomenon of Opportunistic Acquisition of Information about Scholarly Literature]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 87-110

  1. The potential of online library catalogues for supporting opportunistic acquisition of information pertaining scholarly literature
    [Potencjał bibliotecznych katalogów online w zakresie sprzyjania zjawisku przypadkowego pozyskiwania informacji o literaturze naukowej]

    Przegląd Biblioteczny 2012, z. specjalny, s. 86-112