Publikacje oznaczone tematem:

Przewodnik turystyczny

  1. Descriptio urbis Stetinensis Paula Friedeborna jako przykład XVII-wiecznego wydawnictwa promującego miasto
    [Descriptio urbis Stetinensis of Paul Friedeborn as an example of a city promotion publication of the 17th century]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 75-81 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

  1. Tomasz Kruszewski: Deliciae Thorunienses. Poszukiwania tożsamości miasta w literaturze podróżniczej. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2013, 321 s., ISBN 978-83-7780-608-1
    [Tomasz Kruszewski: Deliciae Thorunienses. Poszukiwania tożsamości miasta w literaturze podróżniczej (Deliaciae Thorunienses. In search for the town identity in travel literature). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2013, pp. 321, ISBN 978-83-7780-608-1]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 1, s. 87-90