Publikacje oznaczone tematem:

Przekaz symboliczny

  1. Przekaz symboliczny i podejście User Experience na przykładzie serwisów internetowych teatrów krakowskich
    [Symbolic Messages and User Experience Approach Exemplified with the Websites of Cracow Theaters]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 146-158