Publikacje oznaczone tematem:

Przedsiębiorstwo

  1. Innovativeness and Information Processes in the High-Tech Environment
    [Innowacyjność i procesy informacyjne w przedsiębiorstwach wysokich technologii]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 7-15

  1. Piotr Mamet: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2005, 348 s., ISBN 83-226-1489-6
    [Piotr Mamet: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa (Language to the Aid of Managers - Stating the Company Mission). Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2005, pp. 348, ISBN 83-226-1489-6]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 143-145