Publikacje oznaczone tematem:

Projektowanie interfejsów użytkownika

  1. IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć
    [IA, UX, UID, IxD: An Analysis of Terms and Concepts]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 121-143

  1. Zasady projektowania interfejsów
    [The rules of interfaces’ design]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 83-119