Publikacje oznaczone tematem:

Projektowanie interakcji

  1. IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć
    [IA, UX, UID, IxD: An Analysis of Terms and Concepts]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 121-143