Publikacje oznaczone tematem:

Projektowanie dla wszystkich

  1. Projektowanie uniwersalne. Implementacja w obszarze edukacji i bibliotekarstwa szkolnego
    [Universal Design and its Implementation in the Field of Education and School Librarianship]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 399-407