Publikacje oznaczone tematem:

Procesy komunikacyjne

 1. Biblioteczna wartość naddana
  [Library added value]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 1, s. 17-29

 1. Jacek Wojciechowski: Biblioteczna wartość naddana. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006, 138 s.
  [Jacek Wojciechowski: Biblioteczna wartość naddana (Library Added Value). Kraków 2006]

  Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 4, s. 507-510

 1. The Library’s added value
  [Biblioteczna wartość naddana]

  Przegląd Biblioteczny 2012, z. specjalny, s. 14-31