Publikacje oznaczone tematem:

Procesy biblioteczne

  1. Obszary i warianty wykorzystania gier w działalności bibliotecznej
    [Areas and Options for the Use of Games in Library Activities]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 2, s. 153-164