Publikacje oznaczone tematem:

Problem P (złożoność obliczeniowa)

  1. Ewaluacja dyscyplin naukowych jako dyskretny problem plecakowy
    [Evaluation of Science Disciplines as a Discreet Knapsack Problem]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 480-493