Publikacje oznaczone tematem:

Print disabled

  1. Jakość bibliotek obsługujących osoby z niepełnosprawnością – przegląd instrumentów badawczych
    [Quality of Libraries Serving People with Disabilities: An Overview of Research Tools]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 3, s. 410-419