Publikacje oznaczone tematem:

Preferencje metod komunikacji

  1. Środki naukowo-dydaktycznej komunikacji zdalnej środowisk akademickich
    [Remote Means of Scholarly and Educational Communication in Academic Communities]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 2, s. 234-255