Publikacje oznaczone tematem:

Prawodawstwo

  1. Heurystyka w praktyce: realizacja kwerendy dotyczącej udziału społecznego w procesie ustawodawczym w Polsce
    [Heuristics in practice: inquiry concerning the public participation in the legislative process in Poland]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 2 (82), s. 3-62