Publikacje oznaczone tematem:

Prawo konstytucyjne

  1. Andrzej Gwiżdż (1928-1998)

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 385-387

  1. Mikrotezaurusy Prawo konstytucyjne i Prawo cywilne
    [Microthesauri: Constitutional law, Civic law]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 87-89