Publikacje oznaczone tematem:

Praca magisterska

  1. Wykaz prac magisterskich wykonanych pod kierunkiem prof. dr hab. Marcina Drzewieckiego (1985-1994)
    [A list of master’s theses written under M. Drzewiecki’s supervision (1985-1994)]

    Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 139-142 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)