Publikacje oznaczone tematem:

Porządkowanie haseł

  1. Problem automatycznej transmisji i porządkowania haseł leksykograficznych w zbiorach wielojęzycznych
    [Automatic transmission and ordering of lexicographic entries in multilingual collections]

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 1-2, s. 147-160