Publikacje oznaczone tematem:

Polskie Towarzystwo Czytelnicze

  1. Polskie Towarzystwo Czytelnicze (w poszukiwaniu drogowskazów)
    [Polish Readers’ Association (in search for directions)]

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 249-255