Publikacje oznaczone tematem:

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne

  1. Polskie Towarzystwo Bibliologiczne
    [Polish Bibliological Association]

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 241-247