Publikacje oznaczone tematem:

Polska Macierz Szkolna

  1. Księgozbiory bibliotek w okresie dwudziestolecia międzywojennego wyrazem postaw ideologicznych swoich organizatorów
    [Library collections in the years 1918-1939 as an expression of ideological attitudes of their organizers]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 203-213 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)