Publikacje oznaczone tematem:

Polityka językowa

  1. Język polski językiem urzędowym Unii Europejskiej. Znaczenie polityki językowej Unii Europejskiej dla bibliotekarzy
    [Polish as the EU official language. Language Policies of the EU and the librarians]

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 4, s. 339-356

  1. Językowe aspekty polskiej polityki naukowej: pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji
    [Linguistic Aspects of Polish Academic Policy Between Locality and Globalization of Information]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 32-43