Publikacje oznaczone tematem:

Polityka informacyjna

  1. Informacja o rozszerzeniu Unii Europejskiej w systemie elektronicznej informacji publicznej UE
    [Information on the European Union enlargement in the EU public information electronic system]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 2 (82), s. 63-79

  1. Portal EU Bookshop jako przykład internetowego systemu pełnotekstowego
    [EU Bookshop portal as an example of full-text online system]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 663-668