Publikacje oznaczone tematem:

Pole badawcze

  1. Nauka o architekturze informacji: koncepcja dyscypliny naukowej
    [Information Architecture as a Science: The Concept of a Scientific Discipline]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1 (117), s. 7-28

  1. Refleksja ekologiczna w nauce o informacji
    [Ecological Reflection in Information Science]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 65-78 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)