Publikacje oznaczone tematem:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

  1. Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów niesłyszących
    [The role of school library in developing reading competencies of deaf students]

    W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, redakcja Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Warszawa ; Łódź 2015, s. 23-50 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 163)