Publikacje oznaczone tematem:

Pitak, Ewa (1951-2020)

  1. Dorobek publikacyjny mgr Ewy Pitak

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 2, s. 284-285

  1. Ewa Pitak (1951-2020)

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 2, s. 281-284