Publikacje oznaczone tematem:

Piotrowski, Dominik Mirosław. CMS w bibliotekach

  1. Dominik Mirosław Piotrowski: CMS w bibliotekach: open source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2018, 303 s. ISBN 978-83-231-3974-4
    [Dominik Mirosław Piotrowski: CMS in libraries: open source content management systems as library service platforms. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2018, pp. 303. ISBN 978-83-231-3974-4]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 4, s. 613-620