Publikacje oznaczone tematem:

Pietrzak, Małgorzata. Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela

  1. Małgorzata Pietrzak: Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela. Warszawa: Wydaw. SBP 2007, 155 s. ISBN 978-83-89316-92-9
    [Małgorzata Pietrzak: Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela (The Role of Theater in Education Delivered by Librarians and Teachers). Warszawa: Wydaw. SBP 2007, pp. 155. ISBN 978-83-89316-92-9]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 493-495