Publikacje oznaczone tematem:

Pierwszy Maja

  1. Święto książki z wielką polityką w tle (Dni Oświaty w maju 1946 r.)
    [The books’ feast with a great politics in background (Education Days in May 1946)]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 265-273 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)