Publikacje oznaczone tematem:

Pierrefitte-sur-Seine (Francja)

  1. Pierrefitte-sur-Seine – Nowa karta w dziejach francuskiej archiwistyki
    [Pierrefitte-sur-Seine – a New Chapter in the History of French Archival Science]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 2, s. 226-245