Publikacje oznaczone tematem:

Pielęgniarstwo

  1. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej (ICNP) - powstające narzędzie opisu pracy pielęgniarek
    [International classification of nursing practice (ICNP) - the tool (under development) for the nursing practice description]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 2 (76), s. 59-70

  1. Terminologia z zakresu pielęgniarstwa w wybranych polskich językach informacyjno-wyszukiwawczych (KABA, JHP BN, PTM GBL, MESH.PL)
    [Nursing terminology in selected polish information - retrieval languages (KABA, NL SIS, PMT GBL, MESH.PL)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 65-82