Publikacje oznaczone tematem:

Pielęgniarki i pielęgniarze

  1. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej (ICNP) - powstające narzędzie opisu pracy pielęgniarek
    [International classification of nursing practice (ICNP) - the tool (under development) for the nursing practice description]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 2 (76), s. 59-70