Publikacje oznaczone tematem:

Pianiści polscy

  1. Rozwój bibliografii chopinowskiej w Polsce
    [Development of the Chopin bibliography in Poland]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 170-181