Publikacje oznaczone tematem:

Persony

  1. Wykorzystanie metody person w projektowaniu usług bibliotek szkół wyższych
    [The Personas Method in Designing University Library Services]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 2 (108), s. 119-138