Publikacje oznaczone tematem:

Percepcja tekstu

  1. Odbiór komunikatów z Internetu i druku
    [Reception of Internet and Printed Messages]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 3, s. 305-340

  1. Percepcja tekstu w formie drukowanej i elektronicznej
    [The Perception of Print and Electronic Text]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 77-95